Názov projektu: Spoločné hodnoty - Közös értékeink
Názov vedúceho partnera: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet
Výška príspevku z ERDF: 458 619 EUR

Zverejňujeme

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

/dokument na stiahnutie/

Teplárenské spoločnosti zo skupiny STEFE od januára pod spoločným názvom

/dokument na stiahnutie/

Tlačová správa diskusne relacie v RVTV 2
/dokument na stiahnutie/
Verejné obstarávanie - 17.5.2012
/dokument na stiahnutie/
Zmluva o termínovanom úvere č. 314/2012/UZ
/dokument na stiahnutie/
Zmluva č. 501/2012/ZZ o zriadení záložného práva ne pohľadávky z účtu
/dokument na stiahnutie/
Zmluva o bežnom účte
/dokument na stiahnutie/
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 639/2012/D
/dokument na stiahnutie/

Zmluvy

Faktúry

Zápisnice dozornej rady

Objednávky

OZNÁMENIA

Pozvánky z regiónu


   
   
   
   
   
   

TIPY NA REPORTÁŽE

Vážení diváci,
V tejto rubrike očakávame vaše nápady a návrhy na reportáže z podujatí alebo aktuálneho diania v Rožňave a jej blízkom okolí. Táto „horúca linka“ nám aj vám pomôže získať najaktuálnejšie informácie o tom čo, kde a kedy sa okolo nás deje.

Kontakty:
tel.: 058/7773 208, 058/7773 295
mobil: 0918 212 999
e-mail: rvtv@rvtv.sk

Ďakujeme!