Názov projektu: Spoločné hodnoty - Közös értékeink
Názov vedúceho partnera: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet
Výška príspevku z ERDF: 458 619 EUR

Spoločné hodnoty

OTVÁRACIA KONFERENCIA MEDIÁLNEHO PROJEKTU SPOLOČNÉ HODNOTY
KÖZÖS ÉRTÉKEINK MÉDIAPÁLYÁZAT NYITÓ KONFERENCIÁJA
1. STRETNUTIE - PODPÍSANIE PARTNERSTVA
1. TALÁLKOZÓ - PARTNERSÉGI NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA
KAMERA, PC SOFTWER
KAMERA, PC SOFTWER
STRETNUTIE PROJEKTOVÉHO TEAMU
PROJEKT TEAM TALÁLKOZÓ
PODPÍSANIE PARTNERSKEJ ZMLUVY MEDIÁLNEHO PROJEKTU
PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ALÁÍRÁSA
VYHODNOTENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA –ŠTÚDIOVA TECHNIKA
KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT KIÉRTÉKELÉSE – STÚDIÓ TECHNIKA
ODBORNÝ SEMINÁR
SZAKMAI WORKSHOP
WORKSHOP MEDIÁLNEHO PROJEKTU
SZAKMAI WORKSHOP
PREDSTAVENIE ŠTÚDIOVEJ TECHNIKY
STÚDIÓ TECHNIKA BEMUTATÁSA
STRETNUTIE PROJEKTOVÉHO TEAMU
PROJEKT TEAM TALÁLKOZÓ
STRETNUTIE PROJEKTOVÉHO TÍMU
PROJEKT TEAM TALÁLKOZÓ
ODBORNÝ SEMINÁR
SZAKMAI WORKSHOP
ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA
ZÁRÓ KONFERENCIA


Pozvánky z regiónu


   
   
   
   
   
   

TIPY NA REPORTÁŽE

Vážení diváci,
V tejto rubrike očakávame vaše nápady a návrhy na reportáže z podujatí alebo aktuálneho diania v Rožňave a jej blízkom okolí. Táto „horúca linka“ nám aj vám pomôže získať najaktuálnejšie informácie o tom čo, kde a kedy sa okolo nás deje.

Kontakty:
tel.: 058/7773 208, 058/7773 295
mobil: 0918 212 999
e-mail: rvtv@rvtv.sk

Ďakujeme!