Názov projektu: Spoločné hodnoty - Közös értékeink
Názov vedúceho partnera: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet
Výška príspevku z ERDF: 458 619 EUR

RVTV

Rožňavská televízia - sprostredkúva hodnoty

Rožňavská mestská televízia vznikla pri mestskom kultúrnom stredisku. Jej pravidelné vysielanie začalo 21. júla 1994. Oficiálnu licenciu na vysielanie dostala v roku 1997. Jej vysielanie sa šíri už 15 rokov prostredníctvom terestriálneho káblového rozvodu firmy KID, a.s., Poprad. Prijímať ho možno vďaka dátového prenosu v dosahu 6 km. V Rožňave to znamená 4 300 domácností, čo je asi 13 000 obyvateľov. 100 % akcionárom spoločnosti je mesto Rožňava. Maďarské vysielanie RVTV bolo spustené uznesením mestského zastupiteľstva na jeseň 1999. Za viac ako desaťročnej činnosti prešla televízia mnohými zmenami. Spočiatku vysielala každý druhý týždeň magazín a priame prenosy zo zasadnutí zastupiteľstva. Táto programová štruktúra sa zmenila v roku 2008. Od vtedy vysiela týždenne. Od r. 2009 má samostatnú webovú stránku. Príprava vysielania bola spočiatku robená S VHS technikou. Ruka v ruke s rozvojom výpočtovej techniky došlo aj v televízii k modernizácie štúdiovej techniky. Rožňavská mestská televízia postupne prechádza vo výrobe programov z klasického formátu obrazu 4:3 na formát 16:9. V tomto širokouhlom formáte bude televízia vysielať od 22. mája 2012. Vo formáte 16:9 bude vysielať Rožňavský magazín - Rozsnyói magazin a Magazín Košického samosprávneho kraja. Priamych prenosov napríklad aj zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa nový formát netýka. Živé vysielania sa budú na obrazovke objavovať aj naďalej vo formáte 4:3. V súčasnosti sa nahráva na digitálne video zariadenia a strih prebieha na počítači. Slovenský a maďarský program mestskej televízie vykonáva svojim vysielaním verejnú službu: informuje o práci samosprávy mesta, sleduje vzdelávanie, občiansky život, sprostredkováva informácie z turizmu, ochrane prírody a cestovného ruchu. Prináša pravidelné správy o kultúrnom dianí a programoch v Rožňave a jeho blízkom okolí.. Mestská televízia sa v roku 2011 zapojila do maďarsko – slovenského mediálneho projektu EÚ o cezhraničnej spolupráci s názvom Spoločné hodnoty. Tento projekt je so svojimi cieľmi najväčšou doterajšou výzvou v živote Rožňavskej mestskej televízie.

Zsóka Palcsó, redaktorka - moderátorka

LIVE VYSIELANIE: kliknite tu - na spustenie súboru použite prehrávač VLC

 

Rožňava - videoprezentácia

Pozvánky z regiónu


   
   
   
   
   
   

TIPY NA REPORTÁŽE

Vážení diváci,
V tejto rubrike očakávame vaše nápady a návrhy na reportáže z podujatí alebo aktuálneho diania v Rožňave a jej blízkom okolí. Táto „horúca linka“ nám aj vám pomôže získať najaktuálnejšie informácie o tom čo, kde a kedy sa okolo nás deje.

Kontakty:
tel.: 058/7773 208, 058/7773 295
mobil: 0918 212 999
e-mail: rvtv@rvtv.sk

Ďakujeme!